MAZARS: Egy év haladék a valós idejű számlajelentésre

2017. július 3., Budapest –  Egy év haladékot kaptak a vállalkozások és a szoftverfejlesztők a 100.000 forintot meghaladó áfatartalommal rendelkező gépi számlák adattartalmának kötelező jelentésére – hívják fel a figyelmet a MAZARS szakértői. Az új szabályozás, amely 2018. július 1-jén lép hatályba, radikálisan növeli a kötelezően jelentendő tranzakciók számát. A MAZARS szakértői szerint a NAV látókörének jelentős kiszélesítése ugyanakkor nem jelent többletterhet a vállalkozásoknak, hiszen az online adatszolgáltatást a számlázóprogramok automatikusan teljesítik majd.

Egy évvel elhalasztotta a számlázóprogramok NAV-bekötését és a valós idejű, online adatszolgáltatást előíró jogszabály hatályba léptetését a törvényalkotó, így a vállalkozásoknak csak 2018 júliusától kell majd elektronikusan adatot szolgáltatniuk a 100.000 forintos áfatartalmat elérő, géppel kiállított számlákról.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 27%-kos áfakulcs alá eső ügyletek esetében minden nettó 370,000 forintot meghaladó gépi számlát online jelenteni kell majd. A részletes szabályokat tartalmazó rendelet tervezete az elmúlt héten vált elérhetővé.

2018 júliusától minden számlázóprogramnak biztosítania kell a kiállított számlák adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatóság felé. Az adatszolgáltatásnak legalább az áfatörvény szerinti kötelező adattartalomra kell kiterjednie, de nem kizárt további adatok továbbítása sem.

„A változás drasztikusan növeli majd azoknak a tranzakcióknak a számát, amelyekre a NAV közvetlenül rálát, hiszen a jelenleg hatályos szabályozás rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget csak a 1 millió forintot elérő áfatartalmú számlák esetében ír elő. A módosítás azt is eredményezi, hogy a NAV gyakorlatilag azonnal értesülni fog minden tranzakcióról, míg eddig az adatszolgáltatás utólagosan, az áfa bevallással egyidejűleg történt.”  – mutatott rá dr. H. Nagy Dániel, a MAZARS szenior adómenedzsere.

Hozzátette: a programnak lehetőleg azonnal, de legfeljebb 24 órán belül tudnia kell adatot szolgáltatnia a NAV-nak. A számla pedig abban a pillanatban kiállítottnak minősül, amint a számlázó program az adatait véglegesíti.

A valós idejű adatszolgáltatást adóhatósági regisztrációt követően kezdhetik meg a vállalkozások. Ez magában foglalja majd az adatszolgáltató végpontjának megadását és a számlázóprogram regisztrációját is. „Az egyéves halasztás annak a fényében is indokolt, hogy a regisztráció és az adatszolgálatatás folyamatának egyes lépései és technikai részletei még tisztázásra szorulnak” – tette hozzá a MAZARS szakértője.

A regisztrációhoz kapcsolódóan az adóhatóság a képviseleti jogosultság fennállását is vizsgálni fogja. A hatályos jogszabályok értelmében, a vállalkozások kötelesek a használt számlázóprogram adatait, használat megkezdésekor és használatból történő kivonáskor bejelenteni. A jövőben a valós idejű adatszolgáltatói regisztrációra kötelezettek mentesülnek majd ez alól a szabály alól.

A kötelező adatszolgálatatást előíró rendelet előreláthatólag 2018. július 1-jén lép hatályba, azzal a kitétellel, hogy a rendelkezéseket már a kötelező adatszolgáltatás előtt is alkalmazhatják az adóalanyok, tehát nem kizárt, hogy hamarosan tesztjelleggel is lehetőség lesz a NAV-nak adatot szolgáltatni.