MAZARS: Az eltűnt adó nyomában

2016 június 20. Budapest – Az Európai Bizottság egyszerre ígér rugalmasságot és kemény fellépést: a cél a hozzáadottérték-adó (héa) szabályok egységesítése, a csalások megelőzése, tisztességesebb piaci körülmények kialakítása és persze az adminisztráció csökkentése. A Mazars értékelése szerint az Európai Bizottság valóban elszánta magát a hazánkban általános forgalmi adóként ismert adónem szabályozásának uniós szintű egységesítésére. A hatékonyabb adóbeszedés, uniós szinten is átlátható szabályozás munkahelyteremtő hatással is jár, miközben növeli a beruházások értékét. A hosszú távú cél rendkívül ambiciózus: az egységes európai héa-övezet megteremtése.

 

Time to decide” – eljött a döntés pillanata, szögezi le már címében is az Európai Bizottság új, április 7-én bemutatott akcióterve, amelynek célja, hogy modernizálja a jelenlegi hozzáadott-értékadó szabályokat. A rendszerhibák felszámolása révén növelhető az adóbeszedés hatékonysága éscsökkenthető az adózáshoz kapcsolódó adminisztráció. A brüsszeli vélemények szerint a határokon átnyúló kereskedelemmel kapcsolatban felmerülő csalási lehetőségek ellen hatékony fellépést jelenthet az egységes uniós héa-övezet kialakítása. (Az eredeti akcióterv itt található: COM(2016) 148 final). Jó hír, hogy a Bizottság mindezt nem a szabályozás további szigorításával, hanem a rendszer rugalmasabbá tételével kívánja elérni.

 

 „A 21. század kihívásaival csak egy átszabott héa-rendszer kialakítása tudja felvenni a versenyt. A cselekvési terv az első lépés abba az irányba, hogy az Unióban egységes héa-területet hozzanak létre. Az akcióterv szerint ez támogatná a tisztességesebb egységes piac kialakulását, és segítene abban, hogy a versenyképesség növelése mellett a munkahelyek száma és a beruházások értéke is növekedjen”mondta el Szmicsek Sándor, a MAZARS adópartnere.

Az Unió jelenlegi gyakorlatát egy 2006-ban elfogadott irányelv tartalmazza (2006/112/EK tanácsi irányelv). Azóta több végrehajtási rendeletet is kiadtak, a rendszer megreformálására, ésszerűsítésére.

Bár az EU-ban mindenütt létezik hozzáadottérték-adó, a héa-kulcsok meghatározása jelenleg a tagállamok hatáskörébe tartozik. Mindegyik országban van egy általános héa-mérték (minimum 15%), amely elvileg az összes értékesített árura és szolgáltatásra érvényes, és léteznek kedvezményes adókulcsok, amelyek az áruk és szolgáltatások szűk körére vonatkoznak. Egyes országok bizonyos értékesítésekre  rendkívül kedvezményes (de minimum 5%-os) adómértéket alkalmazhatnak.

Az akcióterv kulcsfontosságú lépései a következőek:

  • Csökkenteni kell a héa-rést, ami a különbség a fizetendő héa és az adóhatóságok által ténylegesen beszedett héa között. Javítani kell a tagállami és EU-n kívüli államokkal való együttműködést, ezáltal növelve az adóbeszedések hatékonyságát.

 

  • Egyszerűsödik az adminisztráció: az EU lebontja az akadályokat a Közösségen belüli elektronikus kereskedelem területén is, különösen kis- és középvállalkozások vonatkozásában. A Bizottság célja, hogy kiterjesszék a jelenlegi elektronikus és online kereskedelemmel összefüggő One Stop Shop mechanizmus alkalmazását, és emellett támogassák az induló start-up vállalkozásokat is.

 

  • A héa-kulcsok használata során több rugalmasságot kapnak a tagállamok a csökkentett adómértékek kivetése tekintetében; lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok szabadon dönthessenek egy hatékony rendszer kialakításáról, mindaddig, amíg ez nem eredményez torzulásokat a rendszerben.

 

  • A legizgalmasabb akciópont az egységes európai héa-terület létrehozása. A javaslat alaposan megváltoztatná a Közösségen belüli termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás rendszerét, mégpedig oly módon, hogy ezeket az ügyleteket is belföldi tranzakcióként kezeli. A héa-t a származás országának szabályai szerint kellene meghatározni, de a felhasználás országának az adómértékével. Ezután a származás országa szerinti adóhatóság szedné be az adót, és továbbítaná a vélelmezett felhasználás szerinti tagállamnak.

 

Szmicsek Sándor, a MAZARS adópartnere hozzáfűzte: „Bár egyelőre még sok részletkérdés homályos, a fejleményeket érdemes figyelemmel kísérni, hiszen egy egységes, átlátható, csökkentett adminisztrációjú uniós héa-övezet megteremtése hazai vállalkozások ezreit is érinteni fogja.”